Pedagogisk og utviklingspsykologi

Om ansvaret for utdanning av barn familie og skole

Utdanningsansvar ligger ikke bare på skole eller foreldre, siden vi som utdanningsmiljø forstår den ...

Erik Eriksons psykososiale utviklingsteori

Erik Eriksons psykososiale utviklingsteori forklarer individets psykososiale stadier gjennom deres v...

Emperor syndrom barn bandon, aggressiv og autoritær

Emperor syndrom hos barn er konsekvensen av en veldig tillatt pedagogisk stil. Barna blir autoritære...

Jonah Complex den nysgjerrige frykten for å oppnå suksess

Jonahs kompleks er en ganske vanlig lidelse der individet føler en frykt for sin personlige oppfylle...

Det usikre barnet årsaker, tegn og symptomer

Det usikre barnet lærer å oppdage symptomene på usikkerhet og mistillit til barnet ditt og måtene å ...

Altruismeutvikling av det prososiale selvet hos barn

Hvordan utvikler barn altruisme? Vi gjennomgår i denne artikkelen prosessen med psykologisk utviklin...

Aggresjon i barndommen årsakene til aggressivitet hos barn

Hvordan utvikler aggresjon seg i løpet av barndommen? Utviklingspsykologi viser oss faktorer og årsa...

Lev Vygotskys sosiokulturelle teori

Den sosiokulturelle teorien om den russiske psykologen Lev Vygotsky utdyper den avgjørende innflytel...

Pigmalion -effekten hvordan barn ender opp med å være lengsel og frykt for foreldrene sine

Pygmalion -effekten forklarer innflytelsen fra kommentarene og ønsker fra voksne i barnets fremtid. ...

De gunstige effektene av filosofi på barn

Nyere forskning antyder at undervisningsfilosofi til barn kan produsere en betydelig forbedring i de...

Jean Piagets læringsteori

Piagets læringsteori forklarer den biologiske og intellektuelle dynamikken til et emne som samhandle...

Den økologiske teorien om Urie Bronfenbrenner

Den økologiske teorien om Urie Bronfenbrenner -systemer består av en miljømessig tilnærming til utvi...