De 6 typene gruppedynamikk

De 6 typene gruppedynamikk

Gruppedynamikk er aktiviteter som, i tillegg til moro, kan tjene til å lære mennesker i alle aldre, fra barn til eldre.

Disse ferdighetene er vanligvis fokusert på å forbedre de sosiale ferdighetene til medlemmene sine, mens de har det veldig bra å samhandle med klassekameratene, noe som kan ha visst i lang tid, eller dette er den første kontakten.

Neste skal vi forstå viktigheten av disse aktivitetene, i tillegg til å se hovedtypene av gruppedynamikk som eksisterer.

  • Beslektet artikkel: "Psykologi for gruppene: Definisjon, funksjoner og hovedforfattere"

Hva er gruppedynamikk?

Gruppedynamikk er aktiviteter som flere mennesker samhandler med å oppfylle et spesifikt mål gjennom flere fiktive situasjoner. I dem kan du se den individuelle oppførselen til hvert av medlemmene under påvirkning av gruppen.

De er aktiviteter der De involverte menneskene er involvert for å lykkes med å oppnå et mål, og styrke forholdene deres underveis.

Denne typen aktiviteter kan være veldig varierte, men alle har tenkt å oppmuntre til kontakt mellom deres involverte, og skape en ide om fellesskap, fremme sameksistens og samarbeid. Dette er øvelser som takket være deres store allsidighet, barn, ungdom, voksne og til og med eldre kan delta. Det er grunnen til at denne dynamikken kan være veldig gunstig for å oppmuntre til enhver utdanningsprosess.

Avhengig av hvilken type gruppedynamikk, vil mengden involvert, aktivitetene som skal utføres og målene som skal oppnås, variere. Naturligvis vil dette også påvirke resultatene angående følelsen av union, båndene som er etablert mellom medlemmene og også den typen ferdigheter som ender opp med å utvikle. Likevel, Så lenge dynamisatoren venter på aktiviteten og sikrer at den passerer ordentlig, vil det være en gunstig øvelse for alle.

Mål for denne dynamikken

I all gruppedynamikk har målet å gjøre med samarbeidsvillige og relasjonelle kompetanser. Uansett konkrete evne til å utføre i praksis, for eksempel kommunikasjon eller konfliktløsning, innebærer alle å lære å bedre forholde seg til andre så vel som idiosynkrasi for hver enkelt person er mulig å bekrefte.

Lagt til dette også Kognitive ferdigheter som oppmerksomhetsoppløsning eller beslutningstaking kan utføres i praksis. Gruppedynamikk gjør at de involverte må rette oppmerksomheten mot å få visse mål, samtidig som de bruker sine sosiale ferdigheter med andre, og også teste deres resonnement og intellekt for å se hvordan de skal lykkes.

Dermed er målene med all denne dynamikken Forbedring av sosiale ferdigheter, utøvelse av ledelse og samarbeid, Respekt for andre og bekreftelsen av det unike ved seg selv og implementering av forskjellige kognitive og nyttige evner for dagliglivet. Disse aktivitetene bidrar til at de som er involvert i å være klar over at du gjennom teamarbeid kan få gode bragder.

  • Du kan være interessert: "Arbeidspsykologi og organisasjoner: et yrke med en fremtid"

Hva er typene gruppedynamikk?

Nå som vi forstår hvilken gruppedynamikk er og hva som vanligvis er deres mål, går vi i detalj om de forskjellige typene gruppedynamikk. Disse kan brukes i alle typer sammenhenger og grupper, og kunne søke både på skolen og på arbeidsplassen eller i et utlendingssenter. Alle gjelder for å forbedre sosiale ferdigheter og skape større gruppesamhørighet. Neste vil vi se hovedmodalitetene:

1. Presentasjonsdynamikk

Den typen dynamikk som er sikkert brukt er presentasjonen. Som navnet indikerer, er dette spill der medlemmene blir presentert for hverandre, å være En veldig god måte å bryte isen mellom mennesker som har hatt lite forhold eller direkte er ukjent.

Det er alle slag. Det er aktiviteter der de involverte blir beordret til å sette seg i par og si navnet, hva som er deres favorittfarge, hvor mange år er, hvilket kjæledyr de har, hvor de er, hva de jobber, hva de liker å gjøre i Badekar ... Til syvende og sist alle spørsmål som tjener til å fremme kunnskap blant gruppemedlemmene.

2. Konfliktløsningsdynamikk

Konfliktløsningsdynamikk er aktiviteter som brukes til å formidle i problematiske situasjoner. Denne typen dynamikk De brukes spesielt på arbeidsplassen som i selskaper. De er nyttige fordi i dem ferdigheter som beslutningsprosesser, ledelse eller teamarbeid blir testet til tross for at de har en viss konflikt.

De tjener også til å forbedre sosiale ferdigheter og selvsikkerhet blant medlemmene sine, noe som gjør dem til kjente forskjellige verktøy som hjelper til med å løse et problem mellom to eller flere medlemmer som en kamp, ​​en fornærmelse eller et rykte.

3. Kommunikasjonsdynamikk

Kommunikasjonsdynamikk har som hovedmål for å forbedre kommunikative ferdigheter mellom gruppemedlemmer. Sosiale ferdigheter krever gode kommunikative evner som skal demonstreres, i tillegg til at i seg selv er god kommunikasjon en sosial ferdighet.

I dynamikk disse Aktiv lytting blir forsøkt fremfor alt, i tillegg til selvsikker kommunikasjon (Si hva du virkelig vil), og også det læres å si ting på en måte som ikke innebærer å bryte andres følelser. Kroppsspråk blir også utført i praksis.

4. Dynamikk av avslapning

Dynamikk brukes til å frigjøre spenninger. De er spesielt nyttige hos barn, noe som får dem til å frigjøre den rastløsheten de kan ta med før de starter med andre aktiviteter gjennom latter, bevegelse og stemme.

Det ropes, de snakker sterke, bevegelser blir gjort som om de hadde kramper ... Enhver bevegelse og handling blir gjort som gjør dem rolige, frigjorde, følelsesmessig uthvilt og klare til å ta hensyn til hva dynamisatoren har å si.

5. Kunnskap og selvkunnskapsdynamikk

Selvkunnskapsdynamikk gjelder slik at gruppemedlemmer kan kjenne hverandre mer til tross for at de vet litt om dem etter å ha utført andre aktiviteter.

Målet i denne typen dynamikk er ikke å møte nye mennesker, men utdype egenskapene til mennesker som de forholder seg til hver dag samtidig som de setter i forhold til hvordan de er seg selv.

Personlig kunnskap blir utdypet mens du har et nærmere og mer intimt forhold til andre, ser kontrasten mellom seg selv og andre, verdsetter deres individualitet.

6. Samarbeid og samarbeidsdynamikk

Samarbeid og samarbeidsdynamikk vurderes En grunnleggende søyle i ethvert miljø der du vil oppmuntre til bånd mellom forskjellige mennesker. Det de gjør er å forbedre gruppesamarbeidet ved å fokusere at alle medlemmer av aktiviteten har de samme mulighetene til å delta.

I praksis er alle aktiviteter samarbeid og/eller samarbeid, da de alltid gjøres i en gruppe og tjener til å lære å samhandle med andre mennesker.