Biografier

Møt Kim Peek The Incredible Case of Man som kunne huske alt

Den berømte saken om Kim Peek, som ble ført til kino av Dustin Hoffman, var en person med evnen til ...

Sigmund Freud Biography and Work of the Famous Psychoanalyst

Sigmund Freud, psykoanalysens far. Sammendrag av livet og arbeidet til den berømte psykologen, med d...

Biografi om Fritz Perls og dens bidrag til psykologi

Fritz Perls var en tysk lege og psykoanalytiker som utviklet gestaltterapi. Her gjennomgår vi biogra...

B. F. Skinner livet og arbeidet til en radikal atferdsmann

Bhurrus f. Skinner (1904-1990) var en amerikansk atferdspsykolog. Vi gjennomgår arbeid, teorier, beg...

William James Life and Work of the Father of Psychology in America

William James var filosof og psykolog født i New York i 1842. Hans studie om bevissthet innviet stud...

Carl Gustav Jung Biografi og arbeid av en åndelig psykolog

Carl Gustav Jung var en fremragende psykiater og sveitsisk psykolog som som Freuds disippel bidro ti...

John f. Watson liv og arbeid av atferdspsykologen

John f. Watson var en amerikansk psykolog som utviklet grunnlaget for atferd. Han gjorde eksperiment...

Viktor Frankl biografi om en eksistensiell psykolog

Biografi om psykiater Viktor Frankl (1905 - 1997), som overlevde nazisten Holocaust og var oppfinner...

Wilhelm Wundt Biography of the Father of Scientific Psychology

Vi gjennomgår biografien til Wilhelm Wundt, som en av foreldrene til vitenskapelig psykologi. Den ty...

Noam Chomsky Biography of an Anti -System Linguist

Noam Chomsky (Philadelphia, 1928) er en kjent språkforsker, kognitiv forsker og amerikansk politisk ...

Howard Gardner Biography of the American Psychologist

Howard Gardner (født i 1943) er en amerikansk psykolog og forsker. Vi gjennomgår biografien din og d...

Jerome Bruner Biography of the Promoter of the Cognitive Revolution

Jerome Bruner (1915) er en kognitiv psykolog og en av de viktigste driverne for den kognitive revolu...